[pwa-install-button]
[pwa-install-button]

30 ยังแจ๋ว แข้งเกาหลีหน้าเด็ก

30 ยังแจ๋ว แข้งเกาหลีหน้าเด็ก
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on pinterest

ยาวไปอยากเลือกอ่าน

ลี มิน อา

ลี มิน อา ใครจะไปเชื่อว่าเธออายุ 30 ปีแล้ว ในเมื่อมิดฟิลด์ทีมชาติเกาหลีใต้ ยังสดใสดูเด็กอยู่เลย เห็นหน้าขาวๆ หน้าเด็กแบบนี้ แต่ มิน อา ติดทีมชาติมาแล้วทุกชุด ไล่ตั้งแต่ยู 17 ปี ยู 20 ปี มาจนถึงทีมชุดใหญ่ รับใช้พลังแข้งโสมขาวมาตั้งแต่ปี 2012 ตอนยังละอ่อนอายุ 21 ปีอยู่เลย

บทความคล้ายๆกัน